Menü

Bejelentkezés
Bejelentkezés az ügyfélkapun keresztül

ÜGYFÉLKAPU segítség
Az Ügyfélkapu olyan szolgáltatás, amelynek segítségével Ön személyazonosság igazolása mellett biztonságosan kapcsolatba léphet elektronikus közigazgatási ügyintézést nyújtó intézményekkel, így Székesfehérvár MJV Önkormányzatával is.

Bővebben itt olvashat az ügyfélkapuról.Üdvözöljük Székesfehérvár MJV elektronikus ügyintézési alportálján!

 
Általános tájékoztató (.doc) - LETÖLTÉS
Dokumentum hitelesítés tájékoztató (.doc) - LETÖLTÉS
 ePapír felhasználói kézikönyv (.pdf) - LETÖLTÉS
 
 
 
Tájékoztató az elektronikus ügyintézésről
 
Az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény (továbbiakban: E-ügyintézési tv.) az elektronikus ügyintézést biztosító szerv és az ügyfél elektronikus kapcsolatának általános szabályait, továbbá az elektronikus ügyintézést biztosító, valamint egyéb szervek informatikai együttműködésével kapcsolatos rendelkezéseit tartalmazza.
 
Az E-ügyintézési tv. 1.§ 17. b) pontja alapján a helyi önkormányzat és a polgármesteri hivatal elektronikus ügyintézést biztosító szerv, amely 2018. január 1. napjától köteles az ügyek elektronikus intézését az E-ügyintézési tv-ben meghatározottak szerint biztosítani.
 
Az E-ügyintézési tv. 9.§ (1) bek. a) és b) pontja alapján 2018. január 1. napjától elektronikus ügyintézésre köteles az ügyfélként eljáró gazdálkodó szervezet, valamint az ügyfél jogi képviselője.
 
Tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy természetes személy ügyfelek részére a E-ügyintézési tv. nem teszi kötelezővé az ügyek elektronikus intézését, azonban lehetőséget biztosít számukra is.
 
Felhívjuk figyelmét, hogy
  • gazdálkodó szervezet ügyfél az E-ügyintézési tv. 14.§ (1) bekezdése alapján köteles bejelenteni az ügyintézési rendelkezésének nyilvántartásába (a továbbiakban: rendelkezési nyilvántartás) az elektronikus kapcsolattartásra szolgáló elérhetőségét.
  • természetes személy ügyfél – amennyiben ügyeit elektronikusan kívánja intézni – az ügyintézési rendelkezésének nyilvántartásába (rendelkezési nyilvántartás) szíveskedjen alaprendelkezést tenni az elektronikus ügyintézés engedélyezése céljából.
 
A rendelkezési nyilvántartás szolgál az ügyfelek ügyintézési rendelkezéseinek, illetve meghatalmazásainak rögzítésére. A rendelkezési nyilvántartás jelenleg a https://rendelkezes.kekkh.gov.hu/rny-public/ címen érhető el Központi Azonosítási Ügynök szolgáltatáson keresztüli azonosítást követően.
 
Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata számos az adózást érintő ügytípusban a https://eado.szekesfehervar.hu/ e-ügyintézési portálon közzétett elektronikus űrlapok útján, valamint egyéb esetekben e-Papír szolgáltatás útján biztosítja az elektronikus ügyintézés lehetőségét ügyfelei számára.
 
Az e-Papír általános célú elektronikus kéreleműrlap, ingyenes, hitelesített üzenetküldő alkalmazás, amely internet kapcsolaton keresztül, elektronikus úton összeköti az ügyfeleket a szolgáltatáshoz csatlakozott intézményekkel, szervekkel.
 
Az e-Papír szolgáltatás célja, hogy azokban az eljárásokban vagy egyszerű ügyekben is legyen lehetősége az ügyfélnek beadványát elektronikus úton továbbítani a hatóság felé, amelyeket gyakoriságuk vagy egyéb ok miatt nem indokolt szakrendszerrel támogatni.
 
Az e-Papír szolgáltatás Központi Azonosítási Ügynökön keresztül vehető igénybe, elérhetősége: https://epapir.gov.hu
 


Közigazgatási határozat bírósági felülvizsgálata iránti perben, továbbá a jegyző birtokvédelmi ügyben hozott határozatának megváltoztatása iránt indított perben  a saját személyében elektronikus úton történő kapcsolattartásra kötelezett fél, valamint az ügyfél jogi képviselője a keresetlevelet kizárólag az alábbi elektronikus formanyomtatványokon nyújthatja be.
 
K01 – Keresetlevél formanyomtatvány közigazgatási határozat bírósági felülvizsgálatához - LETÖLTÉS
 
Kitöltési útmutató a K01-es nyomtatványhoz - LETÖLTÉS
 
P26 – Keresetlevél formanyomtatvány a jegyző birtokvédelmi ügyben hozott határozatának megváltoztatása iránt indított perben - LETÖLTÉS
 
Kitöltési útmutató a P26 nyomtatványhoz - LETÖLTÉS
 

 
Önkormányzati számlaszámok
 
Számla megnevezése Számlaszám
Költségvetési elszámolási számla 12023008 00153647 00100001
Közigazgatási hatósági eljárási illeték számla 12023008 00153647 00500009
Környezetvédelmi Alap (környezetvédelmi bírság)  12023008 00153647 01100004
Helyszíni bírság célelszámolási számla 12023008 00153647 01900000
Eljárási költség letéti számla (közigazgatási eljárásban) 12023008 00153647 06400000
Adóigazgatási eljárásban alkalmazott számlaszámok:       
Bírság, önellenőrzési pótlék, végrehajtási költség beszedési számla 12023008 00334256 00100004
Egyéb bevételek elszámolási számla 12023008 00154307 00100005
Építményadó beszedési számla 12023008 00334201 00100004
Földbérbeadásból származó jövedelemadó 12023008 00334234 00100002
Gépjármű adó beszedési számla 12023008 00154318 00100001
Idegen bevételek elszámolási számla 12023008 00206264 00100001
Iparűzési adó beszedési számla 12023008 00262602 00100003
Késedelmi pótlék beszedési számla 12023008 00334245 00100008
Székesfehérvár illeték számla 12023008 00113689 00100001
Helyi jövedéki adó beszedési számla 12001008 01536656 00100005
Talajterhelési díj beszedési számla 12023008 00108361 00100002
Tartózkodás utáni idegenforgalmi adó beszedési számla 12023008 00334223 00100006
Telekadó beszedési számla 12023008 01348785 00100007