Menü
E-önkormányzat portál


Tisztelt Ügyfelünk!

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény (a továbbiakban: Eüsztv.) 1. § 17. pont b) alpontja alapján, Székesfehérvár Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala pedig az Eüsztv. 1. § 17. pont a) alpontja alapján elektronikus ügyintézést biztosító szervnek minősül. Az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal ezen jogszabályi rendelkezések alapján az alábbiakban részletezett módon biztosítja Ön számára az elektronikus ügyintézés lehetőségét.


I.

A kérelmek benyújtásának módja

1) Természetes személy ügyfél esetén

Természetes személy ügyfélaz Eüsztv. alapján nem köteles elektronikus ügyintézésre, azonban dönthet úgy, hogy a kérelmeit elektronikus úton nyújtja be. Ebben az esetben rendelkeznie kell Ügyfélkapus elérhetőséggel. Amennyiben Ön még nem rendelkezik Ügyfélkapuval, a regisztrációt elektronikus úton a https://ugyfelkapu.magyarorszag.hu/regisztracio honlapon keresztül, vagy személyesen bármely Kormányablaknál megteheti.

A természetes személy ügyfél a kérelmeit Ügyfélkapus bejelentkezést követően
 1. az Önkormányzati Hivatali Portálon (https://ohp-20.asp.lgov.hu/nyitolap), online kitölthető űrlapon keresztül vagy
 2. amennyiben valamely ügyben Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata / Polgármesteri Hivatala nem publikált online kitölthető űrlapot, az általános üzenetküldő szolgáltatáson, az ún. ePapíron (https://epapir.gov.hu/) keresztül

tudja benyújtani. Az OHP portál használatáról a II., az ePapír használatáról a III. pontban olvashat bővebben.

2) Ügyfélként eljáró gazdálkodó szervezet és az ügyfél jogi képviselője esetén

Az ügyfélként eljáró gazdálkodó szervezet és az ügyfél jogi képviselője – törvény eltérő rendelkezése hiányában – a kérelmeit az Eüsztv. 9. § (1) bekezdése alapján elektronikus úton köteles benyújtani.

A gazdálkodó szervezetek az Eüsztv. 1. § 23. pontja alapján alkalmazandó polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény 7. § (1) bekezdés 6. pontja alapján - többek között - a következők:

 • gazdasági társaság (kft., bt, kkt, zrt, nyrt), egyéni cég,állami vállalat,közös vállalat
 • egyéni vállalkozó,
 • végrehajtói iroda, közjegyzői iroda, ügyvédi iroda, szabadalmi ügyvivői iroda
 • alapítvány, köztestület
 • az adószámmal rendelkező egyesület
 • szövetkezet, az adószámmal rendelkező lakásszövetkezet
 • vízgazdálkodási társulat, erdőbirtokossági társulat
 • magánnyugdíjpénztár, önkéntes kölcsönös biztosító pénztár
 • európai részvénytársaság, európai gazdasági egyesülés,európai területi társulás,európai szövetkezet

A gazdálkodó szervezet és az ügyfél jogi képviselője Cégkapuján (adószámmal nem rendelkező jogi képviselő pedig az Ügyfélkapuján) keresztül köteles a kérelmeit benyújtani. Amennyiben az Ön szervezete még nem rendelkezik cégkapuval, a regisztrációt a https://tarhely.gov.hu/ckp-regisztracio/tajekoztato.html linken tudja kezdeményezni.

Az ügyfélként eljáró gazdálkodó szervezet és az ügyfél jogi képviselője a kérelmeit Cégkapus bejelentkezést követően

 1. az Önkormányzati Hivatali Portálon (https://ohp-20.asp.lgov.hu/nyitolap), online kitölthető űrlapon keresztül vagy
 2. amennyiben valamely ügyben Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata / Polgármesteri Hivatala még nem publikált űrlapot, az általános üzenetküldő szolgáltatáson, az ún. ePapíron (https://epapir.gov.hu/) keresztül

tudja benyújtani. Az OHP portál használatáról a II., az ePapír használatáról a III. pontban olvashat bővebben.

3) Ügyfélként eljáró állam, önkormányzat, költségvetési szerv, ügyész, jegyző és egyéb közigazgatási hatóság esetén

Az ügyfélként eljáró állam, önkormányzat, költségvetési szerv, ügyész, jegyző és egyéb közigazgatási hatóság a kérelmeit közvetlenül a Hivatali kapuján keresztül köteles benyújtani Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata illetve Polgármesteri Hivatala hivatali kapujára.

Az Önkormányzat és Polgármesteri Hivatal az alábbi rövid nevű és KRID kódú hivatali kapukkal rendelkezik:

  rövid név KRID kód
Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata SZFVARMJV 704154112
Székesfehérvár Megyei Jogú Város
Polgármesteri Hivatala
SZFVARPH 356731751
Székesfehérvár Megyei Jogú Város
Polgármesteri Hivatala Adóiroda
SZFPMHIV 124682738

 
II.
Az Önkormányzati Hivatali Portál (OHP)

Az Önkormányzati Hivatali Portálon Ön az alábbi elektronikus ügyintézési szolgáltatásokat veheti igénybe:

1) Ügyindítás

Az ügyindítás egy elektronikus űrlap benyújtását jelenti. Ügyindításra lehetősége van KAÜ-s azonosítással illetve anélkül is.

 • KAÜ-s azonosítással
  A https://ohp-20.asp.lgov.hu/nyitolap oldalon kattintson a „Bejelentkezés” gombra, majd jelentkezzen be az Ügyfélkapus azonosítójával, Elektronikus személyi igazolványával vagy Telefonos azonosítással (a továbbiakban együtt: KAÜ-s azonosítással). Bejelentkezést követően kattintson a „Válasszon Önkormányzatot” gombra, majd írja be a „Település” mezőbe Székesfehérvárt, vagy az „Önkormányzat neve” mezőben válassza ki Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzatát. Ezt követően a „Kiválaszt” gombra kattintva tudja kiválasztani az Önkormányzatot.

  Az Ügyindítás menüpontban lehetősége van keresni Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata által már publikált űrlapok között. Az űrlap kiválasztása után az „Online kitöltés” gombra kattintva tudja kitölteni és beküldeni az űrlapot Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata hivatali tárhelyére.Az űrlap beküldés sikerességéről beküldés után visszaigazolást kap az Űrlapkitöltő alkalmazás felületén, valamint a feladási igazolást megtekintheti az Ügyfélkapus tárhelyén is (https://tarhely.gov.hu/).
 • KAÜ-s azonosítás nélkül
  Az OHP nyitó oldalán (https://ohp-20.asp.lgov.hu/kereses) írja be a „Település” mezőbe Székesfehérvárt, vagy az „Önkormányzat neve” mezőben válassza ki Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzatát. Ezt követően a „Kiválaszt” gombra kattintva tudja kiválasztani az Önkormányzatot.

  Az „Ügyindítás” menüpontban tud keresni Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata által már publikált űrlapok között. Az űrlap kiválasztása után az „Online kitöltés” gombra kattintva tudja kitölteni az űrlapot. Természtes személyeknek lehetőségük van arra, hogy kérelmeiket nem elektronikus úton, hanem nyomtatást követően papír alapon küldjék be Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzatához. Amennyiben Ön ezt a lehetőséget választja, akkor a „Letöltések” menüpontban töltse le a kitöltött űrlapot PDF formátumban, majd nyomtassa ki és postai úton küldje be a 8000 Székesfehérvár, Városház tér 1., az Adóirodának címzett küldemények esetén pedig a 8000 Székesfehérvár, Várkörút 1/A. címre.

2) Adóegyenleg lekérdezés

Az OHP felületén keresztül lehetősége van lekérdezni a helyi adóegyenlegét. Az egyenleg lekérdezéséhez KAÜ-s azonosítással be kell jelentkeznie az oldalra. A rendszer az Adóegyenleg lekérdezés oldal megnyitásakor kitölti a LEKÉRDEZŐ ADÓAZONOSÍTÓ JELE mezőt. Érdemes ellenőriznie, hogy helyesen szerepel-e az adóazonosító jele vagy adószáma a mezőben. Azonosítás után lekérdezheti az önkormányzati adóhatóságnál fennálló személyes adóegyenlegét, vagy képviseleti joggal felruházott személyként azon (természetes vagy jogi) személyek egyenlegét, amelyekkel kapcsolatban az Önkormányzatnál jogosult eljárni.

3) Ügykövetés
KAÜ-s azonosítást követően lekérdezheti az Ön által az OHP felületén elektronikusan indított helyi önkormányzati ügyek státuszát. Az alkalmazás lehetőséget biztosít az ügyfelek számára az ügyintézési folyamat interneten keresztüli nyomon követésére.

 Az OHP szolgáltatás igénybevétele

Az OHP-portál bárki számára elérhető, egyes funkciók szabadon használhatók, más funkciók azonban bejelentkezéshez kötöttek.

 1. KAÜ-s bejelentkezéshez kötött funkciók:
  • Ügyindítás (elektronikus űrlap beküldése)
  • Mentett űrlapok elérése és megnyitása
  • Ügykövetés
  • Adóegyenleg-lekérdezés
  • Saját önkormányzatok listája
 2. KAÜ-s bejelentkezésnélkül is igénybe vehető funkciók:
  • Önkormányzat-keresés
  • Beküldés nélküli ügyindítás

III.
Az ePapír használata

Az ePapír szolgáltatás egy általános üzenetküldő szolgáltatás, melyen keresztül Önnek bármely olyan ügyben lehetősége van elektronikus úton kérelmetbenyújtani, amely ügyben az Önkormányzat vagy a Polgármesteri Hivatal még nem publikált online kitölthető űrlapot az OHP felületen.

Az ePapír szolgáltatás a https://epapir.gov.hu/ oldalról érhető el Ügyfélkapus bejelentkezést követően.

Figyelem! A Cégkapu használatára kötelezett szervezet nevében eljáró személynek is Ügyfélkapu használatával kell bejelentkeznie az oldalra, majd az ePapír oldalán a „Cégkapuból küldve szeretnék e-papírt benyújtani” előtti jelölőnégyzet kipipálásával tudja a beadványát Cégkapun keresztül benyújtani.

Az ePapír kitöltésénél javasoljuk, hogy először válassza ki a címzett mezőben Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzatát, majd ezt követően válasszon témacsoportot és ügytípust.

Felhívjuk a figyelmet arra, hogy Címzettként csak az Önkormányzatot lehet kiválasztani - a Polgármesteri Hivatalt vagy a Jegyzőt nem. Ettől függetlenül természetesen a Polgármesteri Hivatalnak vagy a Jegyzőnek is küldhet iratot ePapíron keresztül (ebben az esetben kérjük, hogy az Üzenete szövegében jelezze, hogy a beadványa mely szervezeti egység feladatkörébe tartozik).

Az ePapír felhasználói kézikönyv erről az oldalról pdf formátumban letölthető.

IV.
Elektronikus fizetés

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának fizetendő illetéket, bírságot, adót és adók módjára fizetendő kötelezettséget az alábbi számlaszámokra kell átutalni:

Számla megnevezése Számlaszám
Költségvetési elszámolási számla 12023008-00153647-00100001
Közigazgatási hatósági eljárási illeték számla 12023008-00153647-00500009
Környezetvédelmi Alap (környezetvédelmi bírság)  12023008-00153647-01100004
Helyszíni bírság célelszámolási számla 12023008-00153647-01900000
Eljárási költség letéti számla (közigazgatási eljárásban) 12023008-00153647-06400000
 
Az önkormányzathoz fizetendő adókat és adók módjára fizetendő kötelezettségeket
az alábbi számlákra kell befizetni, illetve utalni
Iparűzési adó beszedési számla 12023008-00262602-00100003
Gépjárműadó beszedési számla 12023008-00154318-00100001
Idegenforgalmiadó beszedési számla 12023008-00334223-00100006
Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó
beszedési számla
12023008-00334234-00100002
Késedelmi pótlék beszedési számla 12023008-00334245-00100008
Bírság, önellenőrzési pótlék, végrehajtási költség
beszedési számla
12023008-00334256-00100004
Egyéb bevételek számla 12023008-00154307-00100005
Idegen bevételek számla 12023008-00206264-00100001
Talajterhelési díj számla 12023008-00108361-00100002
Illeték beszedési számla 12023008-00113689-00100001
Építményadó beszedési számla 12023008-00334201-00100004
Telekadó beszedési számla 12023008-01348785-00100007