Menü

Bejelentkezés
Bejelentkezés az ügyfélkapun keresztül

ÜGYFÉLKAPU segítség
Az Ügyfélkapu olyan szolgáltatás, amelynek segítségével Ön személyazonosság igazolása mellett biztonságosan kapcsolatba léphet elektronikus közigazgatási ügyintézést nyújtó intézményekkel, így Székesfehérvár MJV Önkormányzatával is.

Bővebben itt olvashat az ügyfélkapuról.
 
Gyermekvédelmi és gyámügyi igazgatási ügyek
gyámság
gyám rendszeres számadása

Székesfehérvár, Dr. Koch L. u. 4/B.

1997. évi XXXI. törvény 89.§

149/1997. (IX.10.) Kormányrendelet 158-159.§

1
2
A(z) 1. oldal még nincs kitöltve.
A(z) 2. oldal még nincs kitöltve.
GYÁM RENDSZERES SZÁMADÁSA
Székesfehérvár Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala
Székesfehérvár, Városház tér 1. telefon: 22/537-200
Kérem bizonylatok nélkül fogadja el a felsorolt tételeket az alábbi indokok alapján:
A maradványról kérem a gyámhivatal rendelkezését az alábbiak szerint:
(A tételes/rendszeres számadásra kötelezett gyámnak a "vagyonkezelés" mellékletet is ki kell töltenie) A számlákat, bizonylatokat a számadásban feltüntetett tételek sorrendje szerint kell csatolni. Bizonylat nélkül fogadhatók el az élelmezéssel és a háztartással kapcsolatos költségek, feltéve, hogy azok havonkénti összege nem haladja meg a mindenkori nyugdíjminimumot. (2006. évben 25.800,- Forint):
Egyenleg (ma):
. . Ft
Kiadás összesen:
. . Ft
Bevétel összesen:
. . Ft
Számadási időszak:
év naptól év napig
Az alábbi időszakra a gyámi tevékenységemről szóló rendszeres számadásomat az alábbiak szerint terjesztem elő:
gyám telefonszáma, egyéb elérhetősége:
Lakóhelye:
Gyám neve:
Gyámkirendelő határozat száma:
Tartózkodási helye:
Lakóhelye:
Anyja neve:
Születési hely, idő:
helység év nap
Gyámolt neve:Ez a nyomtatvány jelenleg nem küldhető elektronikusan, mert nincs belépve, vagy nem regisztrált elektronikus ügyintésésre.

Kitöltött űrlap letöltése nyomtatáshoz illetve mentéshez.

Az űrlap ebben az esetben nem hivatalos és nincs benyújtva, amíg azt személyesen, vagy postai úton el nem juttatja a megfelelő intézményhez.

Letöltés PDF formátumban