Menü

Bejelentkezés
Bejelentkezés az ügyfélkapun keresztül
 
Településképi eljárások
Településképi bejelentés
Kérelem- Településképi bejelentés

 Főépítészi Iroda

8000 Székesfehérvár, Városház tér 1. Földszint 4.

Telefon: (22) 537-206, fax: (22) 537-623

E-mail: foepitesz@pmhiv.szekesfehervar.hu

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének a településképi bejelentési eljárásról és településképi kötelezésről szóló 6/2013. (II.18.) önkormányzati rendelete.

A településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet.

Az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az építésügyi hatósági szolgáltatásról szóló 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet.

1
2
A(z) 1. oldal még nincs kitöltve.
A(z) 2. oldal még nincs kitöltve.
KÉRELEM- TELEPÜLÉSKÉPI BEJELENTÉS
Székesfehérvár Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala
Székesfehérvár, Városház tér 1. telefon: 22/537-200
0495
A tervező a kérelmező meghatalmazottja:
Ha a kérelmet, vagy a dokumentációt meghatalmazott nyújtja be, - a közigazgatási és hatóság eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL törvény 40.§ és 40/A. § szerinti - meghatalmazás csatolása szükséges egy eredeti, aláírt példányban.
igen
nem
Kamarai névjegyzéki száma:*
Neve:*
AZ ÉPÍTÉSZETI-MŰSZAKI DOKUMENTÁCIÓ TERVEZŐJÉNEK ADATAI:
Címe ( utca, házszám):*
 
8000 SZÉKESFEHÉRVÁR,
Helyrajzi száma:*
AZ ÉPÍTÉSI HELYSZÍN ADATAI:
A kérelmező személye:*
Kérem, jelölje be!
építtető
az ingatlan tulajdonosa
Jogi személy képviselője:
Jogi személy adószáma:
--
A kérelmező jogállása:*
Kérem, válasszon!
magánszemély
jogi személy
Címe (utca, házszám, emelet, ajtó / Pf.):*
Cime (település):*
Címe ( irányítószám) :*
Telefonszáma (körzetszámmal):
Neve:*
A KÉRELMEZŐ ADATAI:Ez a nyomtatvány jelenleg nem küldhető elektronikusan, mert nincs belépve, vagy nem regisztrált elektronikus ügyintésésre.

Kitöltött űrlap letöltése nyomtatáshoz illetve mentéshez.

Az űrlap ebben az esetben nem hivatalos és nincs benyújtva, amíg azt személyesen, vagy postai úton el nem juttatja a megfelelő intézményhez.

Letöltés PDF formátumban