Menü

Bejelentkezés
Bejelentkezés az ügyfélkapun keresztül

ÜGYFÉLKAPU segítség
Az Ügyfélkapu olyan szolgáltatás, amelynek segítségével Ön személyazonosság igazolása mellett biztonságosan kapcsolatba léphet elektronikus közigazgatási ügyintézést nyújtó intézményekkel, így Székesfehérvár MJV Önkormányzatával is.

Bővebben itt olvashat az ügyfélkapuról.
 
Településrendezéssel összefüggő partnerség
Jelentkezés településrendezéssel összefüggő partnerségi egyeztetésben való részvételhez
PARTNERI ADATLAP a településrendezéssel összefüggő partnerségi egyeztetésben való részvételhez

Postacím:         Székesfehérvár Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Főépítészi Iroda

8000 Székesfehérvár Városház tér 1.

E-mail-cím:     foepitesz@pmhiv.szekesfehervar.hu

Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény (Étv),
 
A településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet
 
Székesfehérvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének 431/2013.(VII.16.) számú határozatának  a TELEPÜLÉSRENDEZÉSSEL ÖSSZEFÜGGŐ PARTNERSÉGI EGYEZTETÉS SZABÁLYAI-ról szóló melléklete
1
2
A(z) 1. oldal még nincs kitöltve.
A(z) 2. oldal még nincs kitöltve.
PARTNERI ADATLAP A TELEPÜLÉSRENDEZÉSSEL ÖSSZEFÜGGŐ PARTNERSÉGI EGYEZTETÉSBEN VALÓ RÉSZVÉTELHEZ
Székesfehérvár Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala
Székesfehérvár, Városház tér 1. telefon: 22/537-200
0496
Megjegyzések:
a *-gal jelölt mezők kitöltése kötelező.
A kitöltött, aláírt, nyomtatványt kérjük, juttassa ela következő-e-mail címre: foepitesz@pmhiv. szekesfehervar.hu
Aláírás:
Az űrlapot kinyomtatása után szíveskedjék hivatalos aláírásával hitelesíteni.
Kelt:*
Székesfehérvár,
A hirdetményről elektronikusan (e-mail) értesítést:*
kérek
nem kérek
Az eljárás további szakaszában:*
részt kívánok venni
nem kívánok résztvenni
A vélemény/ észrevétel a 2. oldalon folytatódik:*
igennem
a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet és Településrendezéssel összefüggő partnerségi egyeztetési szabályairól szóló 431/2013. (VIII.16.) Kgy. határozatban foglaltak szerint az alábbi véleménnyel, javaslattal, észrevétellel kívánok élni:*
A vélemény/ észrevétel a 2. oldalon folytatható.
egyeztetési eljárásának:*
előzetes tájékoztatási szakaszában
véleményezési szakaszában
A Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata által készítendő PARTNERSÉGI DOKUMENTUM, melynek címe:*
mint:*
Székesfehérvár közigazgatási területén, az adott településrendezési eszköz tervezésével érintett településrészen állandó lakhellyel, tartózkodási hellyel, illetve ingatlantulajdonnal rendelkező természetes személy
Székesfehérvár közigazgatási területén, az adott településrendezési eszköz tervezésével érintett településrészen székhellyel, telephellyel illetve ingatlantulajdonnal rendelkező gazdálkodó szervezet
Székesfehérváron működő szakmai érdek-képviseleti szervezet
Székesfehérváron működő civil szervezet
Székesfehérváron működő egyház
Telefonszám:*
+//
e-mail cím:*
Lakcím / székhely:*
Képviseletre jogosult személy:
Név / megnevezés:*
Alulírott:Ez a nyomtatvány jelenleg nem küldhető elektronikusan, mert nincs belépve, vagy nem regisztrált elektronikus ügyintésésre.

Kitöltött űrlap letöltése nyomtatáshoz illetve mentéshez.

Az űrlap ebben az esetben nem hivatalos és nincs benyújtva, amíg azt személyesen, vagy postai úton el nem juttatja a megfelelő intézményhez.

Letöltés PDF formátumban