Menü

Bejelentkezés
Bejelentkezés az ügyfélkapun keresztül

ÜGYFÉLKAPU segítség
Az Ügyfélkapu olyan szolgáltatás, amelynek segítségével Ön személyazonosság igazolása mellett biztonságosan kapcsolatba léphet elektronikus közigazgatási ügyintézést nyújtó intézményekkel, így Székesfehérvár MJV Önkormányzatával is.

Bővebben itt olvashat az ügyfélkapuról.
 
Környezetvédelem
Kérelmek
Zajterhelési határérték megállapítása iránt

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Környezetvédelmi Irodája (8000 Székesfehérvár, Városház tér 2. II. emelet 22. és 23. szoba) ügyfélfogadási időben (Szerda: 8:00-16:00; Péntek: 8:00-12:00; tel: 06-22-537-170; 06-22-537-131).
  • a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény,
  • a környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól szóló 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet, a környezeti zaj értékeléséről és kezeléséről szóló 280/2004. (X. 20.) Korm. rendelet,
  • a környezeti zaj- és rezgésterhelési határértékek megállapításáról szóló 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EüM együttes rendelet,
  • a zajkibocsátási határértékek megállapításának, valamint a zaj- és rezgéskibocsátás ellenőrzésének módjáról szóló 93/2007. (XII. 18.) KvVM rendelet,
  • az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény.