Menü

Bejelentkezés
Bejelentkezés az ügyfélkapun keresztül 
  Közélet  -  2015. 12. 02. 13:38  -  Samu Miklós, Fotó: Simon Erika A cikk KÉPGALÉRIÁT tartalmaz
Sakkpalota Referenciaintézmény lett az István Király Általános Iskola
  
Nagyszabású Sakkpalota konferenciát tartottak a Székesfehérvári István Király Általános Iskolában. A rangos eseményen hatalmas megtiszteltetés érte az intézményt: az elmúlt időszak szakmai munkájának elismeréseként az iskola Polgár Judit, nemzetközi sakk nagymestertől, a Sakkpalota módszer megálmodójától vehette át a referenciaintézmény címet.
A Polgár Judit Sakk Alapítvány általános iskolák alsó tagozata számára négy évfolyamra szóló kerettantervet hozott létre, melynek keretében a Sakkpalota program 2013-tól hivatalosan is bekerült a választható tantárgyak közé. A sakk az egyik leghatékonyabb képességfejlesztő eszköz, amely taneszközként nagyban hozzájárul tananyag átadásának megkönnyítéséhez. A részletesen és aprólékosan kidolgozott módszer tekintetében lényeges szempontot jelent, hogy nem a sakkjáték, hanem a sakk, mint szabályrendszer került be az oktatás kereteibe. Hatalmas elismerésnek számít, hogy Fejér megyében elsőként a Székesfehérvári István Király Általános Iskolában indították el a Sakkpalota programot. Az intézményben felmenő rendszerben vezették be a képességfejlesztő oktatási programot. Napjainkban heti rendszerességgel tartanak első és második évfolyamon tanórai keretek között sakkoktatást.
A minőségi képességfejlesztést nagyban elősegíti, hogy a teljes eszközrendszer, így az alapkészletek, a demonstrációs táblák, a sakk készletek, a nagy sakk bábok, valamint a sakk szőnyegek is az intézmény rendelkezésére állnak. Az iskola szoros szakmai együttműködést tudott kialakítani a Polgár Judit Sakk Alapítvánnyal. A közös munka révén a tehetségfejlesztő sakkot beválasztották a helyi tantervbe, szakmai bemutató órákat tartottak, kollégáiknak pedig szakmai képzést tartottak. Az iskolában elért eredmények elismeréseként vehette át a referenciaintézmény címet minden idők legjobb női sakkozójától, Polgár Judittól az István Király Általános Iskola a Sakkpalota Konferencián.
Az iskola igazgatója, Krählingné Kovács Tünde köszöntőbeszédében kiemelte: hatalmas büszkeséget jelent számukra, hogy az országban tizenharmadikként, míg a megyében elsőként vehetik át a regionális referenciaintézmény címet. Mint mondta, a Polgár Judit által megálmodott programba nagy örömmel és lelkesedéssel kapcsolódtak be. Véleménye szerint az ő személyisége, akaratereje, céltudatossága és példamutatása mindenki számára követendő példaként szolgálhat. Beszédében köszönetét fejezte ki innovatív tantestületének, valamint Maurer Ferencnek, aki végig támogatta az intézményt a Sakkpalota program fejlődésében. Ígérete szerint az iskola kreativitásának jóvoltából továbbfejlesztik a komplex oktatási formát, melynek segítségével még többet adhatnak a gyermekeknek. Ezt követően az intézmény 5. osztályosai adtak angol-német-magyar nyelvű színes műsort, melynek keretében a nyelvtanulás és az oktatás fontosságárra hívták fel a figyelmet. Az érdekes produkció után a pedagógusok, a diákok és a szülők számoltak be a program előnyeiről. A megszólalok arról beszéltek, hogy a Sakkpalota program egy olyan komplex képességfejlesztő módszer, amellyel minden kisgyermeket érdemes megismertetni, különösen az óvoda és az iskola közötti átmenet során, valamint az alsó tagozatos tanulmányai idején.
Székesfehérvár alpolgármestere, Brájer Éva beszédében hangsúlyozta: Polgár Judit fantasztikus eredményeket ért el a sakkban, szellemiségéről, jelleméről pedig mindent elmond, hogy a Jóistentől, saját magától, édesapjától kapott képességét és tehetségét egy ország, valamint a társadalom érdekébe állította, amiért minden tiszteletet megérdemel. „Korábban már volt szerencsém részt venni a Sakkpalota program bemutató-óráján, amelyen rögtön éreztem, hogy zseniális dologban részesedhetnek a gyerekek. Azt gondolom, hogy hihetetlen innovatív egy ilyen útra rálépni, főleg abban a korban, amikor például a szabad iskolaválasztás különbségeket teremtett az intézmények között. Köszönet jár azoknak a tanároknak és tanítóknak, akikben volt annyi, a hivatásuk iránt érzett lelkesedés és felelősségtudat, hogy ráléptek erre az útra. Ez a program olyan útra állíthatja az iskolát, amelyet teljes valójában talán még fel sem fogunk ebben a pillanatban. Elit iskolában sokkal könnyebb feladat tanítani, mint olyan intézményben, ahol a diákok nem a társadalom legfelső rétegéhez tartoznak. Az ilyen iskolákban sokkal nagyobb energia, másfajta gondolkodásmód és óriási empátia szükségeltetik a pedagógusoktól.” – mondta Brájer Éva, aki hozzátette: határozott céljuk, hogy az óvodákban is elindítsák a Sakkpalota programot.
A sakktörténet legjobb női játékosa, Polgár Judit immár huszonöt éve vezeti a női világranglistát. 2012-ben a Föld tíz legokosabb embere közé választották, mint egyetlen magyart. Pályafutása során minden vezető, szupernagymestert legyőzött. Számtalan kitüntetése mellé idén augusztus 20-án elnyerte a legmagasabb állami kitüntetést, a Magyar Szent István-rendet is. A Sakkpalota pedagógiai program kifejlesztője és szellemi tulajdonosa a Legjobb Európai Tananyag Díj (BELMA) különdíját is átvehette Frankfurtban, a Sakkpalota Pedagógiai Program megalkotásáért. „2011-ben, amikor a gyermekeim egy nemzetközi óvodába kezdtek el járni, akkor láttam először lehetőséget arra, hogy a sakkot is bevezessük az oktatásba. Ennek érdekében írtuk meg angolul a Chess Playground (A Sakk Játszótere) című könyvet közösen a nővéremmel, aki grafikusként az ábrákat rajzolta meg, míg Tandori Dezső a rímeket fordította magyar nyelvre. Ekkor indult el az a folyamat az oktatásban, melynek köszönhetően a gyerekeim is heti rendszerességgel kezdtek el kortársaikkal együtt barátkozni a sakkal. Hihetetlen sokat kaptam az elmúlt évtizedek alatt a sakktól, amely ötévesen csak játékként indult, majd később sporttá alakult. Természetesen ezzel párhuzamosan komoly kutatómunkát is kellett végeznem a felkészülések alatt a fejlődésem érdekében. Ahogy megjelentek a gyermekek az életemben, az a cél vezérelt, hogy szeretnék visszaadni valamit az oktatásnak abból a tudásból, amelyet a sakknak köszönhetek. Elszánt és fanatikus emberekkel fejlesztettük ki a programot, amelyet folyamatosan egyeztettünk a gyermekkel. Az motivált minket, hogy a legkisebbek minél komplexebb információt tudjanak elsajátítani. Sok munkánk van ebben a folyamatban, de megérte, hiszen nemcsak a gyerekek, hanem a pedagógusok is motiváltak, ez pedig gyümölcsöző éveket teremthet az oktatásban.” – közölte Polgár Judit, aki szerint a legjobban a pedagógusokra kell odafigyelni, mert az ő kezükben van a gyerekek jövője.
A beszéd után Krählingné Kovács Tünde igazgató átvehette Polgár Judittól a referenciaintézményi címet, majd Brájer Éva és Török Szabolcs tankerületi igazgató aláírták az együttműködési megállapodást.
Török Szabolcs, a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Székesfehérvári Tankerületének igazgatója szerint a szerdai esemény is jól példázza, hogy Székesfehérvár valamennyi pedagógusa kivétel nélkül nyitottan viszonyul az oktatási reformokhoz és az innovatív szemlélethez. Kiemelte: az intézményben 35 éve pedagógusi pályán lévő Nagy Erika tanítónő kezdeményezésére csatlakozott az István Király Általános Iskola a Sakkpalota programhoz, amely ékes bizonyítéka annak, hogy élethosszig tanul az ember. Mint mondta, öröm látni, hogy vannak olyan kollegák, akik ilyen tapasztalattal a hátuk mögött is keresik az új lehetőségeket. Ez garanciát jelent arra, hogy az innovatív szemlélet érvényesülhessen, amelynél szebbet fenntartóként senki sem kívánhat magának. A konferencia keretében szakmai előadást tartott Maurer Ferenc, a Polgár Judit Sakk Alapítvány oktatási vezetője és Őryné Gombás Csilla tananyagfejlesztő. Ezt követően a szülők, pedagógusok bepillantást kaptak az iskola sakkpalotás osztályainak munkájába.