SZÉKESFEHÉRVÁR PORTÁL VAKOK ÉS GYENGÉNLÁTÓK SZÁMÁRA
(ingyenes felolvasó program letöltése)     Váltás a grafikus oldalra
Hírek
 
  Közlemények  -  2017. 03. 08. 10:55  -  www.szekesfehervar.hu
Április 20-án és 21-én lesz Székesfehérváron az általános iskolai beiratkozás
A 2017/2018. tanévre az általános iskolai beiratkozásra 2017. április 20-án és 21-én 8 órától 19 óráig lesz lehetőség. Az első évfolyamra történő beíratáskor a gyermek személyazonosítására alkalmas, a gyermek nevére kiállított személyi azonosító és a lakcímet igazoló hatósági igazolványt, az iskolába lépéshez szükséges fejlettség elérését tanúsító igazolást kell bemutatni.
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 45. § (1) bekezdése értelmében Magyarországon minden gyermek köteles az intézményes nevelés-oktatásban részt venni, tankötelezettségét teljesíteni. A tankötelessé váló – vagyis a 2011. augusztus 31-ig születetett gyermekét – a szülő köteles beíratni a lakóhelye – ennek hiányában a tartózkodási helye – szerint illetékes vagy a választott iskola első évfolyamára.
A tankötelezettség megkezdésének feltétele, a gyermek iskolába lépéséhez szükséges fejlettségének a megléte, amit az óvoda igazol.
 
A hatályos jogszabály értelmében az általános iskola, köteles felvenni azt a tanköteles tanulót, aki életvitelszerűen az általános iskola körzetében lakik. A kötelező felvételt biztosító általános iskolák felvételi körzetéről, valamint a pedagógiai szakszolgálatot ellátó intézmény működési körzetéről kiadott hirdetménye a Székesfehérvári Járási Hivatalnak itt olvasható.
 
Beiratkozáshoz szükséges:
- gyermek személyi azonosítója,
- gyermek lakcímet igazoló hatósági igazolványa,
- gyermek iskolába lépéshez szükséges fejlettségét tanúsító igazolás.
 
A felvételről első fokon az iskola igazgatója dönt, a hatályos jogszabály alapján. A jelentkezés elutasítása esetén a szülő jogszabálysértésre vagy érdeksérelemre hivatkozással fellebbezési kérelmet nyújthat be, a kézhezvételtől számított 15 napon belül az elutasító döntést hozó iskolában, a Székesfehérvári Tankerületi Központ igazgatójának címezve, illetve amennyiben nem állami fenntartású, akkor annak fenntartójához címezve. Ezt a kérelmet a beérkezéstől számított 21 napon belül köteles a fenntartó elbírálni.
 
A körzetmeghatározás nem érinti a szülő szabad iskolaválasztáshoz való jogát. Amennyiben a választott iskola a gyermek felvételét elutasító döntést hoz, a szülő a gyermekét a döntés jogerőre emelkedését követő 5 napon belül köteles beíratni a kötelező felvételt biztosító iskola első évfolyamára. A Székesfehérvári Járási Hivatal vezetője felhívja a szülők figyelmét, hogy 2017. április 20-án (csütörtökön) 8 órától 19 óráig vagy 2017. április 21-én (pénteken) 8 órától 19 óráig tegyenek eleget gyermekük általános iskolai beíratási kötelezettségének!
Hírportál
Önkormányzat
Civil
Kultúra
Turizmus
Ifjúság
Gazdaság
Sport
Egészség
Oktatás
Sajtó
Karrier

Köszöntő

Ügyintézés

Városüzemeltetés
Kérdőív a közösségi fejlesztésekhez

Hírlevél feliratkozás